Onsdag aften (d. 13. marts 2019) havde Thyborøn Fritidscenter kaldt til generalforsamling.
Efter formandens fyldige beretning af 2018, og fremlægning af sidste års regnskab – var der valg til ny bestyrelse.
På valg var Lars Byskov, Henning Christensen samt Lars Sylvester, hvor sidstnævnte ikke ønskede genvalg – grundet ny job på Sjælland med mange rejsedage.
Nyt bestyrelsesmedlem blev Allan Broe, og John Nygaard og Poul Kobberholm blev genvalgt som henholdsvis 1. & 2. suppleant.

Farvel & Velkommen
Ledelse og bestyrelse vil gerne takke Lars Sylvester for hans arbejde i bestyrelsen. Lars har det sidste år været med til at udvikle vore koncepter omkring nyt navn, og siddet med i vores fundraising-udvalg.
Samtidig vil vi også byde Allan Broe hjertelig velkommen i bestyrelsen. Allan har tidligere siddet i bestyrelsen, og har derfor et godt kendskab til hallen.
Allan er et kendt ansigt i bybilledet, udover hans mange årige liv som selvstændig købmand – først hos Mollerup & Broe og siden hos NBK – har han bl.a. været med til at opstarte Thyborøn Borgerforening, og sidder også i fjernvarmens bestyrelse. Vi glæder os til samarbejdet, og ved at Allan kan bidrage til en positiv udvikling af vort center.

Nyt navn
Bestyrelsen havde til aftenens generalforsamling fremsendt et ønske om en vedtægtsændring, nemlig at centrets officielle navn ændres fra Thyborøn Fritidscenter til Wærket S/I (selvejende institution) – dette blev enstemmigt vedtaget.

Etape 2
Efter generalforsamlingen gennemgik wærkfører Jesper Vinther Fruergaard og bestyrelsesformand Chris Olesen, centrets omdannelses projekt – Etape 2.
Etape 1 er/var Thyborøn Vandkulturhus der nu er under opførelse. Etape 2, er en renovering/om forandring af den resterende bygningsmasse, hvor hovedpunkterne er:

1. Nyt Halgulv
2. Renovering af omklædningsrum
3. Nyt køkken/café område i stueplan
4. Depot faciliteter til foreningen.

Projektet har en total værdi om ca. 5.000.000 kr, hvor man allerede har indsamlet knap 2.000.000 kr.
Bestyrelse/ledelse håber at et samlet center står færdig ved udgangen af 2020.